I have a dream @pieterpekelharing I have a…

I have a dream

@pieterpekelharing: I have a dream…
Als we ‘werk’ uit de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer weten los te weken;
als we er toe over gaan mensen i.p.v. banen te beschermen;
als we via het invoeren van nieuwe belastingregimes betere herverdelingsmechanismen kunnen bedenken (waarbij het basisinkomen een interessante optie is);
als we de verzorgingsstaat flex- en migratieproof kunnen maken;
als we serieus werk maken van de conceptie van een leven lang leren en daarbij mensen tijdens het onderwijs op een leven voorbereiden waarin betaald werk een relatief klein(er) deel van hun ‘werkende’ leven omvat;
als we zowel in de publieke als de particuliere sector arbeidsorganisaties weten te creëren, waarin mensen graag willen werken en salaris niet het enige loon is;
als we markten creëren die degenen die risico’s nemen belonen en bedrijven met slecht management en lage productiviteit worden weggeconcurreerd, maar de basale zekerheden van mensen niet worden aangetast;
dan valt er een wereld te winnen.
Dan kunnen we ruim baan voor nieuwe – eventueel arbeidsbesparende – technologieën maken en hoeven we niet, zoals nu, voor sociale ontwrichting en steeds extremer wordende ongelijkheid te vrezen.
En als we in het verlengde daarvan verzorgingsarrangementen weten te ontwikkelen waarin het accent van mensen genezen naar voor (steeds ouder wordende, vaak chronisch zieke) mensen zorgen verschuift
en als degenen die zorgen daarvoor een adequaat loon ontvangen,
dan kunnen we beter de vergrijzing aan die de komende decennia op ons afkomt.
[09:12, 9/14/2019] Duck Swart : Citaat @pieterpekelharing